August 15, 2017

Đăng ký

logovt-min
800px-steinway_and_sons_logo-svg

 ĐĂNG KÍ DỰ THI
STEINWAY YOUTH PIANO COMPETITION 2018
THỜI GIAN ĐĂNG KÝ ĐẾN HẾT NGÀY 15/03/2018

THÔNG TIN CÁ NHÂN
THÔNG TIN GIÁO VIÊN


TRƯỜNG HỌC, THÀNH TÍCH VÀ HOẠT ĐỘNGBẢNG ĐĂNG KÝ
Bảng A: Từ 6 đến 10 tuổiBảng B: Từ 11 đến 14 tuổiBảng C: Từ 15 đến 17 tuổi (tính đến tháng 9/2018)

TÁC PHẨM ĐĂNG KÝ DỰ THI

BẢNG A: (6 đến 10 tuổi)

  • Thể loại: Thí sinh trình bày các phẩm thuộc thể loại Nhạc Cổ Điển (Classical music), những thể loại khác như Pop, Jazz, New Age, Blues, piano Cover..v..v. đều không được phép.
  • Thí sinh tham gia phải trình bày 2 tác phẩm độc tấu Piano có tính chất khác nhau(vd: Sonatine, Waltz hoặc, Sonata, Minuet.v.v.), tổng thời lượng 2 tác phẩm tối đa là 15 phút.
  • Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin tác phẩm dự thi vào phiếu đăng kí dự thi như (Composer, work, Key., Op., No., K. ).
  • Thí sinh không được trình diễn tác phẩm Piano Concerto hoặc những tác phẩm chuyển soạn cho Piano.

BẢNG B (11 đến 14 tuổi) VÀ BẢNG C (15 đến 17 tuổi)

  • Thể loại: Thí sinh trình bày các phẩm thuộc thể loại Nhạc Cổ Điển (Classical music), những thể loại khác như Pop, Jazz, New Age, Blues, piano Cover..v..v. đều không được phép.
  • Thí sinh tham gia phải trình bày 3 tác phẩm độc tấu Piano ở ba thời kì phong cách khác nhau, tổng thời lượng 3 tác phẩm tối đa là 20 phút.
  • Tác phẩm bắt buộc: Thí sinh tùy chọn một tác phẩm theo hình thức Sonata, chương số 1 (First Movement) của một trong những nhà soạn nhạc: Haydn, Mozart, Beethoven, Clementi và Schubert.
  • Tác phẩm tự chọn: Thí sinh tự chọn hai tác phẩm cổ điển yêu thích. Hai tác phẩm tự chọn phải khác nhau về tính chất, phong cách và đồng thời cũng phải khác với phong cách của tác phẩm thứ nhất (bài dự thi bắt buộc).
  • Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin tác phẩm dự thi vào phiếu đăng kí dự thi như (Composer, work, Key., Op., No., K. ).
  • Thí sinh không được trình diễn tác phẩm Piano Concerto hoặc những tác phẩm chuyển soạn cho Piano.
THÔNG TIN TÁC PHẨM
- Bảng A: Thí sinh đăng ký Tác phẩm 1 và Tác phẩm 2
- Bảng B và C: Thí sinh cần đăng ký đầy đủ cả 3 tác phẩm
TÁC PHẨM 1
TÁC PHẨM 2
TÁC PHẨM 3
   Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì đã đọc và tuân theo những Quy định và hướng dẫn của ban tổ chức đề ra. Tôi hiểu rõ thể lệ cuộc thi và đầy đủ điều kiện tham gia và chuẩn bị thật tốt cho phần thi quốc tế giữa các quốc gia và tại Hamburg - Đức.