August 15, 2017

Giám khảo

2018
2016
Ths. Lê Hồ Hải- Chủ nhiệm khoa Piano Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Ths. Lê Hồ Hải- Chủ nhiệm khoa Piano Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Ths. Phạm Trọng Chương - Chủ nhiệm khoa Piano Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Ths. Phạm Trọng Chương – Chủ nhiệm khoa Piano Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Ts. Nguyễn Minh Anh - Chủ nhiệm khoa Piano Học viện âm nhạc Quốc Gia

Ts. Nguyễn Minh Anh – Chủ nhiệm khoa Piano Học viện âm nhạc Quốc Gia

PGS. TS. Tạ Quang Đông - Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

PGS. TS. Tạ Quang Đông – Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

2014